Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

PechaKucha Night Trnava vol. 29

Predstavili sa títo hostia

Jana Farmanová
Martin Kolčák
Peter Lančarič
Kriss Saganová
Dana Tomečková
Filip Horník
MARNA
Lea Lovíšková
Kristína Mesároš
Andrej Haršány