Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Filip Horník

Filip Horník

Ilustrátor a dizajnér Filip Horník je krajan, tuto od Smoleníc, ktorého umelecké nadanie zavialo do zlatej Kremnice študovať na ŠÚV. Zameranie štúdia, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, ho plynule nasmerovali na štúdium produktového dizajnu na VŠVU do Bratislavy. Ako každý dobrý a snaživý študent absolvoval aj zahraničnú stáž, konkrétne na univerzite v anglickom Plymouthe. Filip je v súčasnosti členom ASIL – Asociácie ilustrátorov a väčšina jeho aktuálnej tvorby sú práve grafiky a ilustrácie, čo zrejme prirodzene vychádza z predchádzajúceho štúdia tvorby hračiek a venovania sa detskému svetu. Z knižných ilustrácií spomeňme napríklad obálky kníh Okná do polí a Uchom ihly od Jána Púčeka, či ilustrovanie knihy Stratený kráľ od Romana Brata, ktorá vyšla vo vydavateľstve IKAR minulý rok.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tomto linku.