Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Jana Farmanová

Jana Farmanová

Jana Farmanová je etablovanou maliarkou, ktorá je pevnou súčasťou súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Študovala u prof. J Bergera na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je predstaviteľkou neoexpresívnej maľby a jej tvorba je často charakterizovaná ako figurálna. V maliarskych výjavoch pracuje s abstraktnými myšlienkami a pocitmi. Práve prostredníctvom ľudskej figúry zachytáva sociálnu a vzťahovú situáciu jedinca v danom kultúrnom prostredí.

Jej diela sú v zastúpené v inštitúciách doma aj v zahraničí. Za všetky spomenieme Galériu mesta Bratislavy (GMB), Nitriansku galériu, Wannieck Gallery Brno (Česko), Muzeum umění Olomouc (Česko), Sammlung Würth (Nemecko) a v súkromných zbierkach.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.

Jana Farmanová