Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Lea Lovíšková

Lea Lovíšková

Lea pochádza z rodiny umelcov, a tak niet divu, že neunikla kúzlu umenia a sama začala tvoriť. Venuje sa tvorbe fotografie, ktorú začala študovať na strednej škole ŠUV Josefa Vydru v Bratislave. Po jej skončení sa začala zaujímať o iné témy a vydala sa na cestu štúdia liečebnej pedagogiky. Po získaní bakalárskeho titulu sa zas vrátila na Institut tvůrčí fotografie na Slezskej univerzite v Opave, z ktorého si odniesla magisterský titul. Popri štúdiách v Opave stihla ešte aj štúdium sociálnej antropológie v Bratislave a arteterapie v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby.

Okrem tvorby fotografie sa profesionálne venuje aj kurátorskej činnosti, bola napríklad kurátorkou a hlavnou výstavnou koordinátorkou alternatívneho fotografického festivalu OFF_festival Bratislava. Ako fotografka dokumentovala najmä tanečné a hudobné projekty. Okrem toho pripravila fotografický a vizuálny dizajn festivalu islandskej hudby Hvalur, ktorý mal v Bratislave premiéru minulý rok. V súčasnosti sa tiež venuje výtvarnej pedagogike na SZUŠ Pablo v Trnave.

Viac z jej tvorby nájdete na tejto stránke.