Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

História

História podujatia PechaKucha Night Trnava sa začala písať začiatkom roka 2011 a jej základy položila pätica organizátorov: Michal Klembara, Samuel Boskovič, Marek Šulík, Zuzana Sotáková a Bára Tabačková, vtedy práve končiaci študenti FMK UCM. Na to, aby sa toto celosvetovo známe podujatie mohlo konať aj u nás, bolo potrebné podať žiadosť o získanie oficiálnej licencie priamo od zakladateľov v Tokiu. To sa podarilo k 1. aprílu 2011 a hneď na to sa rozbehli prípravy prvého vydania.

Prvá PechaKucha Night Trnava sa konala 4. mája 2011 v priestoroch ArtKlubu, kde sa predstavilo 13 hostí prezentujúcich svoju tvorbu a zaujímavé, prevažne umelecké projekty. Už prvé vydanie načrtlo cestu, akou sa má trnavská PechaKucha v budúcnosti vydať: pestrý výber hostí zastupujúcich najmä oblasť vizuálneho umenia vo všetkých jej formách. 

PechaKucha Night Trnava od svojho počiatku vystriedala niekoľko rozličných miest konania. Po prvý troch vydaniach v Artklube sa ďalej presúvala po meste s účelom oživiť nielen často nevyužité priestory, ale i zakaždým dosiahnuť iný zážitok či atmosféru. Počas takmer desaťročnej existencie sa PKN TT konala niekoľkokrát najmä v priestoroch Galérie Jána Koniarka, s ktorou už od svojich počiatkov spolupracovala. Jedinečnú atmosféru jednotlivým vydaniam vdýchol najmä priestor Synagógy – Centra súčasného umenia či prostredie Kopplovej vily. Na svojej „púti“ navštívila tiež Malú Synagógu (dnešná Synagóga caffé), tanečné štúdio Alegria, priestor podniku Zelený Kríček či Obradnú sálu Mestskej Radnice a až po rokoch putovania našla svoje stále miesto – kultúrne centrum Malý Berlín na Štefánikovej ulici.  

Osobitné miesto spomedzi doterajších vydaní v Trnave a okolí zastáva niekoľko celodenných podujatí, ktoré boli doplnené najmä bohatým sprievodným programom a vznikli v  spolupráci s viacerými partnermi. Išlo o PechaKuchu u Beethovena – v kaštieli v Dolnej Krúpej (20. 7. 2013), PechaKuchu na Kačerovom Majeri – v areáli Krajského pamiatkového úradu v Trnave (7. 6. 2014) či tiež celodenného podujatia Trnavský deň dizajnu, ktorý sa koná na Nádvorí a ktorého vyvrcholením býva práve večer umenia PechaKucha Night (2018, 2019). 

Počas fungovania PechaKucha Night Trnava sme nadviazali mnoho cenných priateľstiev, partnerstiev a spoluprác, vďaka ktorým bolo možné zorganizovať niekoľko špeciálnych vydaní na zaujímavých miestach mimo Trnavy, napríklad aj na hudobnom festivale Grape (2012, 2013, 2014, 2015) a i. Spomedzi všetkých výrazne stojí niekoľkoročná spolupráca s projektom a občianskym združením Vytvorené na Slovensku, ktorý sa orientuje na ľudové tradície a ich spracovanie v súčasnom dizajne a umení. Z tohto spojenia vznikli dovedna tri špeciálne PechaKucha vydania: V Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku, v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne a v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.  

Dôležitá je pre nás najmä už spomenutá spolupráca s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Tá už od roku 1991 organizuje medzinárodná súťažná prehliadka plagátov – Trienále plagátu Trnava, na ktorej sa naša organizácia Publikum.sk podieľa a ktorého súčasťou bývajú už od roku 2012 aj špeciálne vydania PechaKucha Night Trnava venované práve grafickému dizajnu a plagátovej tvorbe. Prostredníctvom týchto vydaní sa aj laická verejnosť má možnosť dostať do kontaktu s profesionálnou medzinárodnou tvorbou a jej tvorcami osobne.