Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Peter Lančarič

Peter Lančarič

Peter Lančarič alias Gelko je fotograf z Trnavy. Vo svojich fotografiách sa snaží zachytiť vnútorný svet človeka a jeho fotky vynikajú silnými autobiografickými črtami. V súčasnosti zakončuje doktorát na Katedre umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave u fotografa Jozefa Sedláka. Vo výskumnej časti štúdia sa zaoberá sociologickými a intermediálnymi aspektmi fotografického portrétu. Je spoluzakladateľom komunitného a umeleckého centra Kubik nápadov a galérie vo verejnom priestore – Galéria Výklad.

Peter je aktívny aj v oblasti vystavovania svojich prác a nevyhýba sa ani konceptuálnym a intermediálnym presahom. Z jeho posledných výstav to bol spoločný projekt s Martinou Chudou s názvom „Nič nás_nerozdelí“, ktorú mohli diváci navštíviť v Nitrianskej galérii v minulom roku a ktorá skúmala povahu partnerských vzťahov. S Jindřichom Štreitom participoval na sérii výstav k projektu Držme spolu (2018), ktorý kritizuje nedostatky sociálneho a zdravotného systému na Slovensku.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.