Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Čo je PechaKucha?

Čo je vlastne PechaKucha?
Rozprávanie alebo tiež „kecanie“ je doslovný preklad spojenia PechaKucha (v angličtine chit-chat). Idea podujatí PechaKucha Night skrsla v hlavách dvoch architektov – Astrid Kleinovej a Marka Dythama – v Tokiu v roku 2003. Zámerom formátu je priniesť divákom produktívne, zaujímavé alebo prekvapivé myšlienky prostredníctvom projekcií obrázkov. Prvotnou myšlienkou PKN bolo prinútiť architektov, aby neviedli dlhé a často monotónne monológy. Samozrejme, podobný problém možno badať aj v iných oblastiach umenia a kultúry.

PechaKucha v skratke.

Čo je výnimočné na PechaKucha prezentácii?
Účinkujúci stoja pred neľahkou úlohou predstaviť 20 vizuálnych materiálov, avšak všetko bez zbytočných rečí. Na „obkec“ každého obrázku majú totiž len 20 sekúnd. Toto časovanie má preveriť ich schopnosť zaujať diváka, a pritom ho niečomu naučiť alebo ho s niečím oboznámiť. Podľa zakladateľov platformy dobrú PechaKucha prezentáciu robí to, že odhaľuje nečakaný talent a myšlienky. Niektoré podujatia rozprávajú o neskutočných zážitkoch, iné o výnimočných osobnostiach, niektoré sú zase zábavné, no hlavne, každé je unikátne.


Trnavská PechaKucha Night

Kto organizuje PechaKuchu v Trnave?
Od roku 2011 sa o organizáciu PechaKucha Night Trnava stará občianske združenie Publikum.sk. PechaKucha Night Trnava je ochrannou známkou s oficiálnou licenciou získanou od Klein Dythan Architecture – teda zakladateľov PechaKucha Night.

V čom je výnimočná trnavská PechaKucha?
PechaKucha Night je navrhnutá tak, aby umožnila prezentáciu akýchkoľvek zaujímavých nápadov z akejkoľvek oblasti. Trnavská verzia je zameraná predovšetkým na prezentáciu vizuálneho umenia. V jednotlivých vydaniach, ktoré sme zorganizovali, teda môžete nájsť veľké množstvo grafických, produktových či interiérových dizajnérov, architektov, fotografov, typografov, maliarov či sochárov.

Vďaka PechaKucha prezentáciám si navyše výtvarníci vylepšujú schopnosť sebaprezentácie pred širším, často laickým publikom. Pravidelne dávame priestor umelcom z Trnavy a okolia a radi miešame vekové kategórie, začínajúcich umelcov s profesionálnymi, a keď to dovolia možnosti, zahraničných umelcov so slovenskými.

Ako sa môžem zapojiť do prípravy podujatia?
Pokiaľ máte radi vizuálne umenie, orientujete sa v súčasnej umeleckej scéne, alebo by ste iba radi pomohli na báze dobrovoľníctva, napríklad výberom vstupného, resp. prípravou priestorov pre podujatie, veľmi radi vás uvedieme do prípravného procesu. V prípade otázok nám napíšte na naše kontakty.


Otázky a odpovede pre účinkujúcich

Môžem sa prihlásiť ako účinkujúci sám? Ako prebieha výber hostí?
Väčšinu účinkujúcich vyberáme sami, ale v prípade, že máte záujem zúčastniť sa niektorého z našich vydaní, neváhajte nám napísať.

Kto sa môže prezentovať?
Uprednostňujeme prezentácie akejkoľvek formy vizuálneho umenia, no na trnavskej PechaKucha dostali priestor aj viaceré občianske iniciatívy či iné zaujímavé projekty. Najdôležitejšie je vedieť svoju prácu doslova ukázať.

Aké podmienky by mala prezentácia spĺňať?
PechaKucha prezentácie by mali spĺňať niekoľko základných podmienok.

  1. PechaKucha sa vždy organizuje vo formáte 20 × 20 – to znamená 20 obrázkov a na každý jeden je vymedzený čas 20 sekúnd. Po jeho uplynutí sa prezentácia prepne na nasledujúci obrázok.
  2. Prezentácie by mali obsahovať iba statický obrazový materiál. Vkladanie gif-iek či videí nie je v rámci licencie podujatia povolené a dávalo by niektorým prezentujúcim výhodu oproti iným.
  3. Podujatie PechaKucha nie je určené na reklamnú prezentáciu produktov, ale na prezentáciu myšlienok, osobnej filozofie či motivácie, ktorá stojí za tvorbou.

Získam za účinkovanie v PechaKuchi honorár?
Účasť na podujatí nie je honorovaná. Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia, možnosť nadviazať nové kontakty či spoznať zaujímavých ľudí. V prípade, že cestujete zďaleka, vieme vám zabezpečiť preplatenie cestovných lístkov. O tejto možnosti sa však vždy informujte vopred.

Čo ak som potvrdil účasť ako účinkujúci a nemôžem sa zúčastniť?
Chápeme, že kedykoľvek môže nastať zmena plánov a dohodnutého vydania PKN TT sa nemôžete zúčastniť. Je pre nás však veľmi dôležité, aby ste nám túto skutočnosť včas oznámili a my tak budeme môcť zabezpečiť hladký priebeh podujatia bez nepríjemných prekvapení. 

Dá sa prezentovať aj online?
Nie. PechaKucha je priestorom na výmenu ideí a nadväzovanie nových kontaktov, preto neumožňujeme prezentovať online.

Koľko času mám na prípravu prezentácie?
Vždy sa snažíme o to, aby bol výber účinkujúci hotový čo najskôr a aby ste mali na svoju prezentáciu čo najviac času. Zväčša to býva jeden mesiac, pričom počas vašej prípravy dostanete informačný mail zhrňujúci všetky potrebné informácie a neskôr aj pripomienkový mail, aby ste nám svoju prezentáciu doručili včas.

Ako sa k vám dostanem?
Väčšinu našich vydaní organizujeme v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín, no trnavská PechaKucha sa rada sťahuje a ešte radšej hľadá celkom nové miesta. Odporúčame preto sledovať konkrétne podujatie na našej stránke alebo na Facebooku. Radi vám poradíme, ako sa na miesto konania dostať či ktoré parkoviská v meste využiť.

Ako dlho trvá PechaKucha Night?
Záleží od počtu prezentujúcich. Zvyčajne má vydanie 10 – 12 hostí a býva rozdelené na dva programové bloky s 15-minútovou pauzou na osvieženie. Podujatie preto obvykle trvá dve hodiny.