Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

PechaKucha Night Trnava vol. 25

Predstavili sa títo hostia

Vlasta Žáková
Lucia Papčová
Lucia Žatkuliaková
Lucia Žatkuliaková
Ľubomíra Sekerášová
Ester Šábiková
Marián Laššák
Zuzana Martinusová

R. Kučera Guzmán

Šimon Galanský

Vanda Gábrišová
Matúš Teplický
2021