Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Richard Kučera Guzmán

Richard Kučera Guzmán

Richard je fotograf, grafik a výtvarník, ktorý tvrdí, že nemá problém komunikovať rôznymi vyjadrovacími prostriedkami. V oblasti fotografie sa zameriava prevažne na tú dokumentárnu a najväčšmi sa cíti byť konceptuálnym umelcom. Rovnako ako prevažná väčšina našich hostí, i on študoval na Vysokej škole výtvarných umení, kde si zvolil štúdium na katedre Fotografia a nové médiá. Absolvoval zahraničný študijný pobyt v španielskej Valencii. V roku 2009 založil vlastnú kreatívnu agentúru s názvom RICHIE, ktorej hlavným bodom záujmu je knižný dizajn a budovanie vizuálnych identít firiem. Zväz polygrafie na Slovensku udelil tejto agentúre v minulom roku cenu Zlatá pečať. Cena v kategórii Kniha im bola udelená za excelentné spracovanie architektúry knihy Peter Pollág.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.

Richard Kučera Guzmán