Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Aďo Juráček

Aďo Juráček

Vyštudoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri Typolab. V súčasnosti sa venuje grafickému dizajnu, a to predovšetkým tvorbe kníh, časopisov, webom či vizuálnym identitám. Vo svojich prácach sa snaží o oživenie ručnej tlače, ktorá sa podľa jeho slov zo súčasného dizajnu takmer úplne vytratila. To, že je veľmi aktívnym človekom, potvrdzuje aj niekoľko jeho spoluprác napríklad s Hudobným centrom, SKASZ Trnava, časopisom wink, Slovartom či Literat.sk. Vo voľnom čase si dopraje oddych v podobe cestovania, hrania na gitare či štúdia surfovej kultúry, o ktorej mimochodom napísal svoju diplomovú prácu.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.