Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

PechaKucha Night Trnava vol. 16

PechaKucha Night Trnava zameraná na grafický dizajn, prezentovali sa aj členovia medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2015.

Predstavili sa títo hostia

Kari Piippo
Kari Piippo
Fons Hickmann
Fons Hickmann
Julo Nagy
Ján Šicko
Jakub Konoupka
Jozef Tušan
Matej Lacko
Lucia Šimková
Pavol Bartoš
Martin Adamko