Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Vytvorené na Slovensku

Vytvorené na Slovensku

Autorkou projektu Vytvorené na Slovensku je výtvarníčka Nina Augustínová, ktorá v súčasnosti spolupracuje a projekt ďalej rozvíja s teoretičkou Ninou Vidovencovou. Impulzom založenia Vytvorené na Slovensku v roku 2015 bol nedostatok vkusných suvenírov na trhu, reprezentujúcich regióny Slovenska.  Cieľom projektu je prepojiť umenie, dizajn, ľudovú tradíciu a priblížiť ich čo najviac verejnosti skrz atraktívne a originálne dielne ako aj suveníry, pričom každý jeden z nich je výtvarne hodnotný a charakteristický pre daný región Slovenska. Prvý ročník sa odohrával v Čičmanoch v spolupráci s centrom Ľudovo umelecké Čičmany (2015) a druhý ročník v Ružomberku v spolupráci so SNG – Galéria Ľudovíta Fullu (2016). Každý rok sa celý projekt skladá z viacerých častí, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú – rezidencia umelcov, odborné prednášky, dielne pre verejnosť, výstava a katalóg.  Po ročnej pauze projekt Vytvorené na Slovensku pripravuje (30/8 – 2/9/2018)  svoj 3. ročník v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne a dizajnérom Petrom Trnkom.

Na dielňach si môžete pod vedením autorov dielne vytvoriť svoj originálny suvenír inšpirovaný tvorbou M. A. Bazovského prostredníctvom techník modrotlače – maľbou, sieťotlačou alebo tradičným razením prostredníctvom modrotlačových foriem. Návrhy na formy pripravila a jemne ozvláštnila svojím vlastným rukopisom Nina a Peter Trnka tieto motívy následne premenil do originálnych razníc aplikovateľných na textil.

Viac informácii o projekte nájdete na tejto stránke.