Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Veronika Marek Markovičová a Peter Marek

Fotopondelok

Veronika Marek Markovičová a Peter Marek už tretí rok spoločne pripravujú a moderujú Fotopondelky. Pravidelne sa konajú v Berlinke SNG v Bratislave a v GMAB v Trenčíne. Vznikli z potreby živej reflexie všadeprítomného média fotografie. Sú to tematicky zamerané stretnutia, počas ktorých fotografi diskusnou formou predstavujú svoju aktuálnu tvorbu. Publiku dávajú možnosť vidieť a počuť autorov rozprávať o spôsobe, akým uvažujú vo svojom diele a klásť im otázky. Fotopondelky poskytujú priestor fotografom z rôznych regiónov a krajín, ako aj mnohým žánrom a zameraniam od školených autorských projektov až po komerčné a amatérske diela.

Veronika Marek Markovičová je absolventkou VŠVU v Bratislave a FF UP v Olomouci. Venuje sa výtvarnej fotografii (www.veromar.sk), kurátorským projektom a prekladateľskej činnosti. Peter Marek je fotograf (www.petermarek.com) a printerista, pôsobiaci v bratislavskej SNG.

Fotopondelok