Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Tomáš Rafa

Tomáš Rafa


Vizuálny umelec Tomáš Rafa absolvoval odbor Digitálne médiá na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Paralelne študoval aj v ateliéri multimédií vo Varšave, kde dnes pôsobí ako asistent. V roku 2011 získal za svoj projekt New Nationalism in the Heart of Europe Cenu Oskára Čepána.  Vo svojich videofilmoch dokumentárne mapuje celospoločenské témy ako multikulturalizmus, nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbie alebo vzťahy medzi majoritou a menšinami.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.