Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Terézia B. Denková

Terézia B. Denková
Terézia B. Denková

Terézia B. Denková je grafická dizajnérka, vyštudovala grafický a knižný dizajn a typografiu v ateliéri Typolab pod vedením Pavla Bálika na VŠVU, študovala vizuálnu komunikáciu na Angewandte vo Viedni, po škole založila v roku 2019 galériu Typogaráž, v ktorej organizuje aktivity (prednášky, výstavy, workshopy, umelecké rezidencie) zamerané na typografiu a dizajn publikácií.

Spolupracuje s grafickým štúdiom MILK a popri tom ako freelancerka kolaboruje s viacerými štúdiami a dizajnérmi na Slovensku, v Čechách aj vo Viedni na projektoch variujúcich od kníh a publikácií cez vizuálne identity až po experimentálne self-initiated projekty.