Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Salónik

Salónik – kultúrne občerstvenie je iniciatívou Zuzany Duchovej a Zuzany Ivaškovej zo združenia Local Act, ktorá využíva netradičné priestory železničnej stanice. Prezidentský, alebo vládny salónik  je súčasťou bratislavskej hlavnej stanice takmer 100 rokov, kedy sa Bratislava stala miestom sídla vládnych úradov. Okrem oficiálnych podujatí ŽSR sa vďaka dvom Zuzanám v súčasnosti využíva aj ako verejná kultúrna platforma, ktorej zámerom je posunúť význam názvu salónik smerom k výstavnej a propagačnej činnosti, aj smerom k širšej verejnosti.

Salónik