Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Peter Trnka

Peter Trnka

Keď sa s rodinou presťahovali do Ivanky pri Dunaji, sa Peťo dal na štúdium fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru. Po nej nasledovala VŠVU a odbor architektúra, na ktorom pobudol iba tri roky. Rýchlo ju vymenil za štúdium priemyselného dizajnu, kde aktuálne ukončil bakalársky stupeň.

O tom, že by sa mohol zapojiť a prebrať po dedovi štafetu v rodinnej tradícii výroby modrotlače, začal uvažovať v roku 2010. Postavil si v Ivanke pri Dunaji vlastný ateliér, kde experimentuje a vyrába nové produkty. Počas tejto „rodinnej“ kariéry stihol už kde-tu domácu farbiarsku technológiu ukázať a predstaviť. Jedným z takých miest bol aj Brusel, kde sa v roku 2016 v rámci bruselského mesiaca dizajnu konala prezentácia tradičnej kultúry s názvom „Modrotlač – tradícia verzus moderna“. V súčasnosti pokračuje v tejto výrobe a spolupracuje s drobnými slovenskými výrobcami.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.