Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Peter Trmos

Peter Trmos

Okrem grafického a webového dizajnu, tvorbe plagátov sa venuje aj workshopom a vzdelávacím aktivitám spojenými so street-artom a jeho integrácii v mestskom prostredí. Aktívne sa podieľal nielen na organizovaní takýchto podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi platformami, ale na nich aj vystavoval.

Viac na stránke retart.sk.

Peter Trmos