Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Peter Kalmus

Peter Kalmus

Autodidakt, vo svojich dielach využíva zdanlivo nepotrebné predmety, z ktorých vytvára asambláže a inštalácie, pri čom sa vyznačujú hravosťou a nadhľadom. Okrem toho sa venuje aj akčnému umeniu, ale nevyhýba sa ani závažným spoločenským témam. Jeho diela bolo možné vidieť na samostatných a kolektívnych výstavách u nás aj v zahraničí. V súčasnosti žije a pôsobí v Košiciach.