Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

NEONa

NEONa

Ak vás zaujíma typografia alebo len milujete objavovať zaujímavé a dnes už pomaly raritné reklamné nápisy, mali by ste si prelistovať knihu NEONa. V nej sa práve jej autori Radoslav Sinčák a Samuel Čarnoký zamerali na neón a reklamnú typografiu na východnom Slovensku do roku 1989. Mapuje a zachytáva miznúce reklamné nápisy a retro typografiu obdobia zhruba od konca 50. do začiatku 90. rokov minulého storočia v mestách na východe Slovenska.

Dokumentárny charakter strieda subjektívy „typoarcheologický“ výskum oboch autorov publikácie. Výskum v 26-tich zmapovaných východoslovenských mestách a mestečkách zodpovedá 26 písmenám abecedy. Publikácia sa tak nestáva len obrazovým záznamom doby a subjektívnym názorom oboch autorov, ale aj akýmsi typografickým šlabikárom, ktorý je možné nielen prezerať, ale aj čítať. Prekvapením sú neóny na obálke, ktoré ako správny neón svietia v tme.

Viac o projekte nájdete na tejto stránke.