Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Michal Czinege

Michal Czinege
Michal Czinege

Je absolventom VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Ivana Csudaia. Po absolvovaní doktorandského štúdia pedagogicky pôsobil ako odborný asistent na katedre maľby VŠVU. V súčasnosti žije a tvorí vo Fínsku. Czinege sa zúčastnil viacerých zahraničných umeleckých pobytov (Rakúsko, Fínsko a Nórsko). Jeho tvorba je prezentovaná na medzinárodných samostatných a skupinových výstavách a jeho diela sú súčasťou viacerých európskych a slovenských umeleckých zbierok. Venuje sa primárne maľbe s presahom do väčších priestorových inštalácií. Najdôležitejším sa však preňho stáva tieň a práca s ním.