Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Martin Špirec

Martin Špirec

Pôsobí na katedre Maľby a nových médií na VŠVU v Bratislave. Ako sám hovorí, pre jeho tvorbu je charakteristické narábanie s banálnymi predmetmi po vzore duchampovských ready-mades a ich zaradenia do „vysokého umenia“ pri čom sa snaží o adresnejší prístup k enviromentálnym, sociálnym, či politickým otázkam využívajúc tak nie len humor stupňujúci sa až k irónii, ale aj odkazy a obľúbené prvky populárnej kultúry ako sú sci-fi filmy, komiksy, klipy a podobne. Jeho práce idú teda naprieč rozličnými médiami a materiálmi.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.