Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Martin Kochan

Martin Kochan

Trnavčan Martin Kochan je absolvent štúdia na FAVU v Brne. Vo svoje tvorbe sa venuje  súčasným tendenciám vo vizuálnom umení, konkrétne publik artu. Zaoberá sa kultúrnymi stereotypmi, v jeho prácach je prítomná irónia, humor a paródia. Martina ste mohli vidieť na prvej trnavskej PechaKucha Night, avšak nedávno sa vrátil z rezidenčného pobytu pre umelcov v Berne, ktorý v nemalej miere rozšíril Martinove portfólio.

Vaic o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.