Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Martin Derner

Martin Derner
Martin Derner

Martin Derner, inak rodený Košičan, je ďalší šikovný východniar, ktorý prišiel do Bratislavy šíriť svoje zručnosti. Už je to pár rokov, čo vychodil povestnú Vysokú školu výtvarných umení a študoval v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka. Od roku 2005 pôsobí ako odborný asistent na Akadémii umení v Banskej Bystrici na katedre grafiky. Napriek tomu, že jeho profesionálne zameranie je skôr plošnou záležitosťou – rôzne knižné dizajny či filmové postery, postupom času viac uvažoval o priestore, a tak mohli vzniknúť trojrozmerné objekty. Tie pozostávajú najmä z kníh či rozličných banálnych predmetov, ktoré nás dennodenne obklopujú a tvoria náš svet, hoci im nevenujeme takmer žiadnu pozornosť. Najčastejšie pracuje s knihou alebo nájdenými predmetmi, do ktorých intervenuje brúskou, nožom či inými nástrojmi, za pomoci ktorých mení ich pôvodný tvar či hĺbi otvory. 

Martin Derner je tiež mimoriadne výstavne činný. Za sebou má 17 samostatných výstav na Slovensku a desiatky kolektívnych výstav nielen doma, ale i v zahraničí. Za všetky spomeňme Fínsko, Portugalsko, Nórsko, Brazíliu  a iné.

Viac informácií nájdete na jeho stránke.