Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Marie Duclos

Marie Duclos

Je jedinou zahraničnou prezentujúcou v tomto špeciálnom vydaní. Pochádza z Francúzska a venuje sa kresbe, fotografii, videu a objektom. Absolvovala väčšie množstvo kurzov, štúdií a prípraviek na svoje budúce povolanie umelkyne. Medzi nimi v rokoch 2010 – 2013 umelecké školy v Montpellieri a Biarritzi. V roku 2013 získala titul bakalár a hneď potom sa vybrala do ďalšieho mesta dokončiť si titul magister na Experimental School of Arts Annecy Alpes v odbore priestor a dizajn. Absolvovala už 18 výstav nielen doma vo Francúzsku, ale tiež vo Švajčiarsku či Česku.

Vo svojej kresebnej a maliarskej práci sa snaží o zachytávanie krátkodobých momentov, portrétov či situácií náhodných okoloidúcich, prísediacich v bare a pod. Marie verí, že kvôli náhodným stretnutiam v bistre, bare a pod., keď vieme, že sa s danou osobou už viac nestretneme, sa stávame otvorenejší, vášnivejší. Vďaka týmto krátkodobým situáciám je tu priestor pre úprimnú diskusiu, ktorú poháňa túžba neostať zabudnutý, ale tiež preto, lebo vieme, že to nebude mať žiadny dopad na náš každodenný život. Práve tieto okamihy sa pre Marie stávajú kľúčovými a charakterové črty a osobné príbehy cudzincov pretavuje do mytologických portrétov.