Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Margaréta Petržalová

Margaréta Petrželová
Margaréta Petrželová

Margaréta Petržalová absolvovala odbor keramika na ŠÚV Jozefa Vydru v Bratislave a ďalej pokračovala na VŠVU v odbore maľba pod vedením prof. Ivana Csudaia, kde tento rok obhájila magisterský titul. Margaréta sa vo svojej tvorbe venuje figurálnej maľbe, mystike každodennosti a dualite svetov, kde sa riadi heslom: nie páčiť sa, ale ohromiť. Figúry často tematizuje do prostredia, ktoré je blízke pre ňu, ale aj pre jej rovesníkov. Je to totiž prostredie, ktoré nie je s určitosťou ani realitou ani virtuálnym svetom, je to niečo medzi.

Jej obrazy sú jedinečné svojou výraznou fauvistickou farebnosťou a expresívnosťou. Jej figurálne kompozície na nás pôsobia organicky a živočíšne, je to vďaka technike, ktorou sa vyslovene prevŕtava cez vrstvy vymývaním. Veľmi rada pracuje s bizarnými témami, ktoré nejako súvisia s popkultúrou. Zobrazovanie je však nepekné, ako sama hovorí, sem-tam desivé. Proces jej tvorby nezačína priamo aktom maľby, ale predchádza tomu pozorovanie okolitého sveta, zapisovanie si toho, čo je jej blízke a až potom sa to všetko dostáva na plátno.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.