Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Lucia Kotvanová

Lucia Kotvanová
Lucia Kotvanová

Lucia pôsobí ako galerijná pedagogička a za svoje súčasné povolanie vďačí aj štúdiu na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde navštevovala odbor Animácia výtvarného umenia. Po získaní titulu bakalár sa rozhodla kráčať ešte slobodnejšou cestou a svoje magisterské štúdium ukončila na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri IN. Na jeden rok sa stihla venovať aj pedagogickej činnosti na Strednej odbornej škole, kde vyučovala predmet Reklamná tvorba.

Ako výtvarníčka sa zúčastnila viacerých spoločných výstav na Slovensku a v Čechách a v roku 2014 vystavovala na Bienále Young Art v Moskve. Venuje sa tvorbe performance a inštalácií. V roku 2013 spolupracovala s občianskym združením Verejný podstavec a okrem iného sa venuje spoluorganizovaniu výstav a kultúrnych podujatí mladého súčasného umenia v alternatívnych priestoroch a vo verejnom priestore. Prax v odbore galerijnej pedagogiky získala v Galérii Jána Koniarka v Trnave (2010-11) a v Slovenskej národnej galérii (2012-15), momentálne pôsobí v Kunsthalle Bratislava, kde sa podieľa na príprave vzdelávacích programov a umeleckých workshopov pre deti a dospelých. Popri galerijnej metodike sa venuje tiež kurátorskej činnosti.