Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Lucia Horňáková Černayová a Andrea Kaňkovská (Demek) — Material Flow Project

Andrea Kaňkovská
Andrea Kaňkovská
Lucia Horňáková Černayová
Lucia Horňáková Černayová

Material Flow Project je procesuálny participatívny vizuálny umelecký projekt využívajúci odpadový materiál z látok, pur pien a podobne. Projekt spája dve umelkyne — Luciu Horňákovú Černayovú a Andreu Kaňkovskú (Demek).

Lucia je momentálne doktorandka na Katedre Intermédií a priestorovej tvorby na FVU AU v Banskej Bystrici. Ako vizuálna umelkyňa sa vo svojej intermediálnej tvorbe a v doktorandskom výskume venuje téme transformácii hodnôt obyčajného a neobyčajného v rôznych prostrediach — v umení, bežnom živote rodiny, pedagogike a vo vede. 

Andrea od roku 2018 rozvíja autorský projekt Sochárskeho laboratória, v kontexte aktuálnej galerijnej pedagogiky, v ktorej sa taktiež zameriava na pozíciu umelca — edukátora a participatívneho umenia. Dlhodobo pracuje s netradičnými a mäkkými materiálmi v priestore (objekt, inštalácia, design). V rokoch 2013 – 2015 viedla Lektorské oddelenie Moravskej galérie v Brne. Pohybuje sa na poli sprostredkovania umenia, kurátorstva, dramaturgie a vlastnej umeleckej práce.

Viac o ich projekte na instagrame materialflowproject.