Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Lisa Premke

Lisa Premke

Nemecká umelkyňa sa už počas štúdia architektúry a výtvarného umenia na Rietveld Academy v Amsterdame začala venovať prácam, ktoré skúmali vzťah architektúry a zvuku. Práve jej záujem o zvuk ju priviedol na Glasgow School of Arts, kde zvuk vyštudovala.

Jej rozmerné zvukové inštalácie často priamo súvisia s miestom realizácie a korešpondujú s ním tak po zvukovej ako aj vizuálnej stránke. V jej prácach dominuje téma intimity, nepokoja, či hanby. Žije a tvorí v Berlíne.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.