Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Laura Morovská

Laura Morovská
Laura Morovská

Je grafická dizajnérka. Pre Lauru je charakteristická okázalosť farieb a hra s typografiou. Popri autorskej tvorbe medzi ktorú patrí posledne (bakalárska práca, Orange, 2022) sa podieľa na tvorbe kníh (Manifest mladej ženy, 2020, Na ceste za, 2022). Tvorí vizuálnu identitu pre súťaž prednesu Hviezdoslavov Kubín a iné udalosti. Laura vyzdvihuje dôležitosť vzájomnej interakcie človeka s jej dizajnom. Do tvorby sa snaží prinášať život, experiment, hru a hlavne radosť, ktorá z nej prirodzene srší.

Laura je absolventkou bakalárskeho stupňa VŠVU v ateliéri Typolab (2022). V magisterskom štúdiu aktuálne pokračuje na UMPRUM v ateliéri Tvorby písma a typografie.