Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Kristián Štupák

Kristián Štupák
Kristián Štupák

Vo chvíľach, keď má Kristián niečo o sebe povedať, by najradšej zobral ceruzku, papier a nakreslil to. Najradšej sa celý život sa vyjadruje obrázkami. Výtvarne ho lákajú abnormality rôzneho druhu, vo svojej tvorbe sa venuje napríklad psychologicko-sociálnym témam, ktoré rieši prostredníctvom rôznych médií. Často vychádza z hĺbavých tém ľudskej psychiky, ale aj z obyčajných každodenností. Okrem voľnej tvorby sa Kristián profesijne venuje grafickému dizajnu, v ktorom sa často skláňa k perfekcionizmu. 

Viac o jeho tvorbe sa dozviete na https://www.kristianstupak.com/