Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Junichiro Ishii

Junichiro Ishii


Sochár pochádzajúci z japonskej Fukuoky momentálne žije a tvorí v Prahe. Jun’ichiro Ishii vychádza zo site-specific fenoménu a zaujíma ho pozorovanie základných kultúrnych aspektov. Verí pritom, že základné kultúrne elementy sú obsiahnuté v najbanálnejších, rutinných a často až bezvýznamných aktivitách každodenného života. Aby mohol vystihnúť svoj číry dojem z miesta, nepoužíva žiadnu vopred danú metódu, ale pridáva symbolické formy kultúrnym zvláštnostiam ktoré zažíva a prezentuje ich v site-specific dielach. Jeho tvorba sa tak stáva nezvyklou interpretáciou zvyčajného vnemu, akousi kultúrnou skicou.

Jeho diela sú prevažne inštalácie, nie však inštalácie diel vyhotovených v ateliéri. Sú to dočasné zásahy, pri ktorých využíva video nielen ako formu záznamu, ale ako spôsob vytvárania nezávislých diel, ktoré ukazujú koncept inštalácie z iného pohľadu.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.