Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ján Šicko

Ján Šicko

Dieťa neskorých sedemdesiatych rokov, dizajnér, VJ a experimentátor. Ján Šicko vyštudoval VŠVU a pokračoval i v doktorandskom štúdiu. V súčasnosti tu pôsobí ako odborný asistent, ktorý vedie MediaLab, laboratórium venované novým médiám a komunikácii na hrane vizuálneho dizajnu a iných umeleckých sfér. Venoval sa však aj tzv. generatívnemu dizajnu tvorenému na základe algoritmov, taktiež sa podpísal pod vizuál niekoľkých čísel časopisu Vlna. V jeho voľnej tvorbe nájdeme aj animácie, interaktívne inštalácie, ba aj počítačové hry. V spolupráci s Pixelfederation vypustil do sveta hru 3bot určenú pre iOS. V roku 2009 založil vlastné experimentálne laboratórium DevKid.

Za svoje práce získal niekoľko ocenení. Najvýznamnejším z nich je národná cena za dizajn z roku 2003. Cenu, ktorú odovzdáva každoročne Slovenské centrum dizajnu, si odniesol vďaka interaktívnej projekcii, vďaka ktorej sa každé predstavenie Pokusy o její život v pražskom divadle M.U.T. stalo úplne jedinečným zážitkom. TPT sa spojilo s viedenským Design Week-om, aby do v Slovenskom inštitúte v rakúskej metropole priniesli jedinečnú výstavu venovanú dielam Jána Šicka. Prístupná bude od 29. septembra do 30. októbra.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.