Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ján Filípek

Ján Filípek

Ján Filípek takisto spadá pod kategóriu grafický dizajnér a ešte navyše aj tvorca písma. Študoval Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave a odbor Propagačná grafika, lež to je už dávna história. Neskôr ho kreovala Bratislavská VŠVU a Katedra vizuálnej komunikácie. Asi úplne najhonosnejšie však znie jeho študijný pobyt na akadémii v holandskom Haagu, a to nielen takej hocijakej, ale rovno Kráľovskej, kde v 2009 absolvoval magisterské štúdium v ateliéri Type and Media. Pomedzi štúdium stihol ešte aj zahraničné pobyty na Akademii Sztuk Pięknych v Krakove v 2005 a Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe – ateliér Písma a typografie v 2007.

V súčasnosti od roku 2009 pôsobí ako písmový dizajnér pod vlastnou značkou DizajnDesign. Venuje sa aj organizovaniu kaligrafických workshopov a workshopu TypoTopo v Báhoni. Vytvoril niekoľko vlastných písiem, za ktoré získal niekoľko ocenení. Spomeňme 2. miesto v Plagátovej súťaži ochrana pri práci / Zastavte hluk a 1. miesto za BMW Z4 inšpirácie.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.