Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Dušan Pacúch

Dušan Pacúch
Dušan Pacúch

Dušan Pacúch patrí k staršej generácií súčasných slovenských výtvarníkov. Rovnako ako jeho manželka Iveta Tomanová i on je členom Slovenskej výtvarnej únie. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä tradičnej grafike, pri ktorej využíva techniky ako mezotinta, rytina, lept či suchá ihla. Jeho umelecké počiatky siahajú ešte do čias Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, kde bol školený významným slovenským výtvarníkom prof. Rudolfom Filom. Jemné techniky a mravčia práca ho oslovili natoľko, že sa rozhodol vyštudovať na VŠVU v Ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie pod vedením ďalšej umeleckej hviezdy prof. Oresta Dubaya. Po zvládnutí školských časov ešte chvíľku na svojej alma mater pobudol ako odborný asistent na Katedre grafiky.

V roku 2016 bol za jednu zo série grafík nominovaný na Celeste Prize v Londýne v kategórii maľba a kresba. Témy, ktoré zobrazuje vo svojich grafikách, hľadá okolo seba. Často sú to postrehy z
bežných dní, z ulice a niekedy sú to vzťahy súčasného človeka k prítomnosti a k aktuálnemu dianiu vo svete. Staršej generácii povie čo-to aj edícia kníh STOPY, z ktorej jednu ilustroval aj Dušan Pacúch. Čo sa týka jeho výstavnej činnosti, možno dovedna narátať desiatky umeleckých výstav nielen doma, no i v umeleckých centrách ako Benátky, New York a i.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.

Dušan Pacúch: dielo
Dušan Pacúch: dielo