Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ďuri Figura

Ďuri Figura

Ďuri je študent fotografie, skateboarder a DIY nadšenec. Vyštudoval fotografický dizajn a videotvorbu v Košiciach, kde sa podieľal na viacerých aktivitách a spoluprácach s projektom SPOTs. Momentálne žije v Trnave a venuje sa hlavne subjektívnemu dokumentu a štúdiu fotografie pod pedagogickým vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka a Mgr. Art. Petry Cepkovej Artd. Na PKN nám predstaví svoj pohľad na slovenskú skateboardovú scénu a DIY aktivity s ňou spojené.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.

Ďuri Figura