Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Časopis X

Tím Časopisu X

Časopis X vznikol z iniciatívy dvoch výtvarníkov Slavomíry Ondrušovej a Mil​ana Vagača v roku 2013. Slavomíra momentálne pôsobí ako doktorandka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Predmetom jej záujmu je najmä šperk a kresba a ich vzájomné presahy. Študovala v Nemecku na Hoschule fur Gestaltung a v Estónsku na Estonian Academy of Arts. Okrem X spolu-zakladala aj niekoľko ďalších projektov, ktoré fungujú ako skupinové kresebné skupiny a aktivity (DZIVE, MUST JOON), alebo ako odborné platformy (konferencia ŠperkStret). Milan Vagač už svoj doktorandský titul z VŠVU vlastní od minulého roka. V súčasnosti je laureátom ceny Essl Art Award. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä maľbe, objektu a inštalácii. Práce vystavoval v Estónsku vo VAAL Gallery, v talianskej Sala Dogana, v maďarskom Chimera projekt či v bratislavskej Kunsthalle.

Po obhájení magisterských prác na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa po spoločných diskusiách rozhodli založiť platformu, ktorej hlavnou náplňou je poukazovať na rôzne podoby súčasnej kresby. X prezentuje tvorbu slovenských a zahraničných autorov formou, ktorá slúži zároveň ako súkromná galéria – kresby sú reprodukované na samostatných printoch rôznych formátov v takzvanom „foldri“, spoločne s textami, ktoré rozoberajú vždy inú, aktuálnu tému.

​Od roku 2013 vyšlo 10 čísel v dvoch jazykových verziách, uverejnili už viac ako 40 autorov a teoretikov z 12  krajín a svoj časopis distribuujú do 14 miest v Európe. Časopis finančne podporuje Fond na podporu umenia.

Viac o projekte nájdete na tejto stránke.