Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

PechaKucha Night Trnava vol. 1

Historicky prvá PechaKucha Night v Trnave

Predstavili sa títo hostia

Erik Šimšík
Kristína Šimeková
Mladý pes
áno! – online magazín
Modrofúz
Oľga Paštéková
Boris Víťazek
Pek crew
Hlupane na bráne
Alica Gurínová
Martin Kochan
Štefan Oliš
Blažena Ostrovská