Uncategorized
Lukáš Radošovský | PKN TT vol. 22

Lukáš Radošovský | PKN TT vol. 22

Ďalší z absolventov Základnej umeleckej školy, ktorý sa rozhodol pokračovať vo svojej umeleckej činnosti. Zameral sa však viac na jej „konštrukčnú“ zložku, na architektúru. So svojim architektonickým tímom pôsobia v ateliéri v čerstvo otvorenej Cvernovke na Račianskej ulici. Ich tvorba by sa dala charakterizovať ako interdisciplinárne prieniky do architektúry. Podieľajú sa na množstve zaujímavých projektov,...
Emil Drilčiak | PKN TT vol. 20

Emil Drilčiak | PKN TT vol. 20

Už štvrtý hosť, ktorý pochádza zo severného Slovenska Emil Drličiak, sa narodil v Žiline. Aj on vyštudoval VŠVÚ v Bratislave, kde sa rozhodol pre odbor grafický dizajn vedený vtedajším profesorom Longauerom. Už počas školy sa prejavil ako aktívny jedinec, pretože stihol absolvovať dve zahraničné stáže na École de Beaux-Arts, Saint Etienne vo Francúzsku a na Akademija...