Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Zuzana Branišová

Zuzana Branišová

Výtvarníčka a odborná asistentka na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity Zuzana Branišová bude u nás zastupovať trnavskú scénu. Stretnúť ste sa mohli s jej dielami, či už v oblasti textilnej tvorby, alebo objektu a inštalácie. Zuzana, ktorá má za sebou niekoľko výstav, svoju pozornosť upriamuje v poslednom čase na vzťah umenia či vizuálnej kultúry a edukácie ako jednej z interaktívnych foriem umeleckého prejavu. My sa už tešíme, kedy upriamime našu pozornosť na jej tvorbu.

Viac o nej nájdete na tejto stránke.