Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Zuzana Baková

Zuzana Baková
Zuzana Baková

Zuzana je výtvarná umelkyňa, ktorá sa zameriava na plastiku, objekt a intervencie. Venuje sa témam environmentálnej krízy, subjektívneho prežívania, domova a bezpečia. Dáva už zničenému nový účel aj tým, že sa snaží nedržať zabehnutého postupu, ale pri každom diele hľadá nový prístup. Vytvára plastiky, objekty a intervencie v priestore. Venuje sa téme domova, z neho vyplývajúceho bezpečia a reflektuje vlastné prežívanie. Pri tvorbe hľadá nové postupy a prístupy,  dáva šancu zničeným a použitým materiálom. 

Študuje na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Momentálne pôsobí ako stážistka na Akadémií výtvarných umení v Prahe.

Viac jej tvorby nájdete na instagrame a youtube.