Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

ZUŠ na Mozartovej ulici

ZUŠ

„ZUŠ – škola ciest k umeniu – nedláždená ulička, ktorá sa napája na jantárovú cestu s tovarom vzácnejším ako jantár.“ Takto víta návštevníkov ZUŠ v Trnave, ktorá cibrí výtvarné nadanie v ďeťoch. Okrem výtvarného odboru ponúka tiež odbor literárno-dramatický. O tom, aké je vychovávať a viesť mládež k výtvarnému umeniu,sa dozvieme na desiatej PechaKucha Night Trnava.

Viac o škole nájdete na tejto stránke.