Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Vytvorené na Slovensku – Nina Šošková

Vytvorené na Slovensku

Občianske združenie evokujúce domovinu bolo založené z iniciatívy dvoch šikovných dám. Odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej a sochárky, výtvarníčky a organizátorky verejných umeleckých projektov Niny Soškovej. O tom, že Nina je skutočne úspešná a aktívna svedčí aj fakt, že vedie cyklus prednášok „Umenie pre verejný priestor“ v Dome umenia/Kunsthalle v Bratislave. Je takisto zakladateľkou občianskeho združenia „Outdoor Gallery“ a kurátorkou medzinárodného umeleckého festivalu „MEDZICENTRUM“. Projekt „Vytvorené na Slovensku“ inklinuje k našej dávnej ľudovej umeleckej tvorbe, k architektúre, kultúre či tradíciám a zvyklostiam. Z nich čerpajú inšpiráciu pre tvorbu originálnych predmetov, akými sú napríklad limitované série hračiek, či iných darčekových predmetov. Vo svojej práci najradšej narábajú s drevom, prírodnými materiálmi, plsťou, textilom a pod. Slovenský folklór pre nich predstavuje studnicu nevyčerpateľných nápadov pre tvorbu jedinečného autorského dizajnu. Organizujú tvorivé dielne a odborné prezentácie.