Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Tomáš Farkaš

Tomáš Farkaš

Pracuje ako odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde učí predmety súvisiace so zvukom a hudbou. Práve v tejto dobe dokončuje svoju dizertačnú prácu o zvuku v horore. Popri práci sa intenzívne venuje fotografii a vlastnej hudobnej tvorbe. Žánrovo ho môžeme zaradiť do ambientu, pričom jeho hudba je výrazne ovplyvnená prírodou.

Aktuálne tvorí pod menom Cloudsform, čo je pre neho projekt, v ktorom sa spojili obe jeho záujmy. K fotkám oblakov, ktoré mu môže cez jeho web poslať ktokoľvek, tvorí samostatné hudobné skladby.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.