Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Terézia Krnáčová

Terézia Krnáčová
Terézia Krnáčová

Jej umelecký program je založený na netypickom konceptuálnom prepájaní rôznych materiálov a technológii s tradičnými textilnými technikami. Tvorbu orientuje na súčasné environmentálne a sociálne otázky v spoločnosti. Pracuje s rôznymi prevažne mäkkými materiálmi, technológiami a vlákna považuje za absolútny základ všetkého. Inšpirácie na tvorbu čerpá z bežného života. Terézia rada hľadá analógie medzi umením a každodennými situáciami. 

Je doktorandkou na Fakulte Výtvarných umení na Akadémií Umení v Banskej Bystrici u prof. Miroslava Brooša, akad. mal. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde študovala v ateliéri Voľnej textilnej tvorby u doc. MA Blanky Cepkovej. Okrem Slovenska bola Terézina tvorba prezentovaná v USA, Austrálii, Číne, ale aj takmer po celej Európe.

Viac Terézinej tvorby nájdete na instagrame alebo behance.net.