Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Šymon Kliman

Šymon Kliman

Jeden z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej slovenskej fotografie. Aj o ňom teda nakrútili dokumentárny film pre RTVS. Zameriava sa na portrétovú fotografiu, všíma si ľudí z rôznych kultúrnych a sociálnych prostredí. Najväčšiu pozornosť mu zatiaľ vyslúžili fotografie z cyklu Beautiful people. Išlo o fotografie Rómov v netradičnom poňatí, ktorými chcel búrať stereotypy v ich zobrazovaní.

Od roku 2009 sa venuje cyklu Partizáni. Ide o čiernobiele fotografie priamych účastníkov Slovenského národného povstania. Okrem fotiek zaznamenáva aj ich príbehy. Počas apríla 2014 bude verejnosti priamo v priestoroch trnavskej Synagógy sprístupnená výstava fotografií z tohto cyklu v rámci projektu Alfréd Wetzler a partizáni.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.