Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Simona Šváňová

Simona Šváňová

Môžeme ju pokojne nazvať cezpoľnou. Pôvodne totiž pochádza z Prešova, no žije v Trnave, kde rovnako ako ostatní navštevovala ZUŠ-ku. Momentálne je v treťom ročníku na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde študuje grafiku v ateliéri voľnej tvorby. Ako správna študentka tiež využila možnosť zahraničného pobytu, a to v tomto školskom roku hneď dvakrát. Zimný semester si vyskúšala v holandskom meste Tilburg na škole Fontys a na letný semester si zas odbehla do Plzne na Západo-českú univerzitu – Fakultu dizajnu a umenia Ladislava Sutnara. Venuje sa prevažne komiksom, grafike, ilustrácii a ich vzájomnému prepájaniu.