Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Robert Makar

Robert Makar

Postkonceptuálny umelec venujúci sa grafike vyštudoval najprv Strednú umelecko-priemyselnú školu, neskôr v polovici deväťdesiatych rokov absolvoval VŠVU, počas ktorej strávil zopár semestrov na akadémii vizuálnych umení v Maastrichte, na Ecole de Beaux-artes v Namure a aj na Ecole de Beaux-artes v Paríži.

Za sebou má viacero kolektívnych aj individuálnych výstav doma i v zahraničí, navyše je sám aktuálne aj kurátorom tretieho ročníka martinského Trienále umenia knihy. Vo svojej tvorbe sa venuje prepájaniu grafiky a textu, popri tom pôsobí ako odborný asistent na VŠVU a je členom skupiny POSTvizuál.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.