Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

RANDVATRI

Gachovci

RANDVATRI je manželská dvojica Gachovcov, ktorá sa stretla ešte počas štúdia na FA STU v Bratislave. Eva je dizajnérka a Marcel architekt. Po viacerých rokoch praxe, ktoré každý strávil vo svojej oblasti, spustili vlastné štúdio, ktoré malo spojiť ich príbuzné aktivity a pokračovať pod jednou strechou. Spojenie však ukázalo, že profil ich štúdia sa ešte bude vyvíjať. Eva sa tak v súčasnosti popri inom venuje hlavne šperkom a v spoločnej kancelárii zase produkujú obsah, ktorý sa síce stále dotýka architektúry a priestoru, ale už sa odkláňa od pôvodnej praxe. Takže v portfóliu sa dajú nájsť menšie architektonické štúdie, architektonická a produktová vizualizácia, priestorové a svetelné inštalácie alebo návrhy virtuálnych scén pre umenie, často v kolaborácii s ďalšími štúdiami.

Viac o ich tvorbe nájdete na tejto stránke.