Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Peter Kalmus

Peter Kalmus

Výtvarník a autodidakt, ktorý striedavo žije a tvorí v Košiciach a rodných Piešťanoch. Vo svojej tvorbe sa zaoberá najmä kresbou, asamblážou, maľbou, objektom, akčným umením, inštaláciou, grafikou a performanciou (často ide o verejný, otvorený a nenásilný protest). V 70. rokoch a počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej undergroundovej umeleckej scény. V období 1972 – 1975 realizoval niekoľko akcií a experimentov (prevažne v undergroundovej sfére) skúmajúcich vzťahy života a umenia. 

Od roku 1973 je členom Jazzovej sekcie Praha. V júni 1989 podpísal petíciu Niekoľko viet, v novembri 1989 bol spoluzakladateľom Občianskeho fóra v Košiciach. V rokoch 1990 – 2012 pôsobil ako člen Spolku C + S, od roku 1992 ako člen spolku Združenie 1992. Samostatne vystavuje od roku 1989, skupinovo od roku 1981.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.